FMX.Layouts.THorzScrollBox

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Layouts.TCustomScrollBoxFMX.Controls.TStyledControlFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTHorzScrollBox

Delphi

THorzScrollBox = class(TCustomScrollBox)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION THorzScrollBox : public TCustomScrollBox

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Layouts.pas
FMX.Layouts.hpp
FMX.Layouts FMX.Layouts


説明

水平スクロールに限定した TScrollBox を表します。

関連項目

サンプル