FMX.Controls3D.TControl3D.Lock

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure Lock;

C++

void __fastcall Lock();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FMX.Controls3D.pas
FMX.Controls3D.hpp
FMX.Controls3D TControl3D

説明

この 3D コントロールとそのすべての子に対して、LockedTrue に設定します。

関連項目