FMX.Effects.TEffectStyleHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TEffectStyleHelper = record helper for TEffectStyle

C++

/*Helper*/typedef void *TEffectStyleHelper;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
typedef
public
FMX.Effects.pas
FMX.Effects.hpp
FMX.Effects FMX.Effects


説明

内部使用用。TEffectStyleHelper は、スコープ付き列挙値、FMX.Effects.TEffectStyle 型に対してフィールドを提供する、レコード ヘルパです。

関連項目