FMX.StdCtrls.TCustomTrack.FOnTracking

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

FOnChange, FOnTracking: TNotifyEvent;

C++

System::Classes::TNotifyEvent FOnTracking;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field protected
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls TCustomTrack

説明

OnTracking イベントによって内部的に使用されるフィールドです。

関連項目