FMX.StdCtrls.TCustomTrack.FTrack

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

FTrack: TControl;

C++

Fmx::Controls::TControl* FTrack;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field protected
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls TCustomTrack

説明

内部使用のフィールドで、TTrack オブジェクトを維持します。

関連項目