FMX.StdCtrls.TThumb

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Controls.TStyledControlFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTThumb

Delphi

TThumb = class(TStyledControl)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TThumb : public Fmx::Controls::TStyledControl

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls FMX.StdCtrls

説明

トラック バーで使用するためのサム コントロールを表します。


関連項目