Vcl.ComCtrls.TCoolBands.CoolBar

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property CoolBar: TCoolBar read FCoolBar;

C++

__property TCoolBar* CoolBar = {read=FCoolBar};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Vcl.ComCtrls.pas
Vcl.ComCtrls.hpp
Vcl.ComCtrls TCoolBands

説明

TCoolBands を所有する TCoolBar コンポーネントへのアクセスを提供します。

CoolBar は,TCoolBands が属する TCoolBar インスタンスです。

関連項目