Vcl.Controls.TTipMode

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TTipMode = (tipClose, tipOpen, tipDontCare);

C++

enum DECLSPEC_DENUM TTipMode : unsigned char { tipClose, tipOpen, tipDontCare };

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
enum public
Vcl.Controls.pas
Vcl.Controls.hpp
Vcl.Controls Vcl.Controls

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。