Vcl.Forms.SaveFocusState

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function SaveFocusState: TFocusState;

C++

extern DELPHI_PACKAGE TFocusState __fastcall SaveFocusState(void);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
Vcl.Forms.pas
Vcl.Forms.hpp
Vcl.Forms Vcl.Forms

説明

ウィンドウのフォーカス状態を保存します。

SaveFocusState メソッドは、ウィンドウのフォーカス状態を保存するために使われます。

関連項目