Vcl.OleCtrls.OleFontToFont

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure OleFontToFont(const OleFont: Variant; Font: TFont);

C++

extern DELPHI_PACKAGE void __fastcall OleFontToFont(const System::Variant &OleFont, Vcl::Graphics::TFont* Font);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
Vcl.OleCtrls.pas
Vcl.OleCtrls.hpp
Vcl.OleCtrls Vcl.OleCtrls

説明

TFont 構造体の各フィールドに IFontDispatch を表す情報を設定します。

OleFontToFont を使用すると、フォントを COM(IFontDispatch)形式から TFont 形式に変換できます。

関連項目