API:FireDAC.Phys.IBWrapper.TIBLib.IDUTF8

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property IDUTF8: Integer read GetIDUTF8;

C++

__property int IDUTF8 = {read=GetIDUTF8, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Phys.IBWrapper.pas
FireDAC.Phys.IBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.IBWrapper TIBLib

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。