API:SHDocVw.TInternetExplorer.ExecWB

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure ExecWB(cmdID: OLECMDID; cmdexecopt: OLECMDEXECOPT); overload;
procedure ExecWB(cmdID: OLECMDID; cmdexecopt: OLECMDEXECOPT; const pvaIn: OleVariant); overload;
procedure ExecWB(cmdID: OLECMDID; cmdexecopt: OLECMDEXECOPT; const pvaIn: OleVariant;  var pvaOut: OleVariant); overload;

C++

void __fastcall ExecWB(Winapi::Activex::TOleEnum cmdID, Winapi::Activex::TOleEnum cmdexecopt)/* overload */;
void __fastcall ExecWB(Winapi::Activex::TOleEnum cmdID, Winapi::Activex::TOleEnum cmdexecopt, const System::OleVariant &pvaIn)/* overload */;
void __fastcall ExecWB(Winapi::Activex::TOleEnum cmdID, Winapi::Activex::TOleEnum cmdexecopt, const System::OleVariant &pvaIn, System::OleVariant &pvaOut)/* overload */;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
SHDocVw.pas
SHDocVw.hpp
SHDocVw TInternetExplorer

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。