API:Soap.InvokeRegistry.TDataContext.AddUStrToClear

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure AddUStrToClear(P: Pointer);

C++

void __fastcall AddUStrToClear(void * P);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
Soap.InvokeRegistry.pas
Soap.InvokeRegistry.hpp
Soap.InvokeRegistry TDataContext

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。