API:Soap.InvokeRegistry.TPascalRemotableClassRegistry

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

System.TObjectTPascalRemotableClassRegistry

Delphi

TPascalRemotableClassRegistry = TRemotableTypeRegistry;

C++

typedef TRemotableTypeRegistry TPascalRemotableClassRegistry;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class
typedef
public
Soap.InvokeRegistry.pas
Soap.InvokeRegistry.hpp
Soap.InvokeRegistry Soap.InvokeRegistry

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。