API:Soap.OPConvert.IOPConvert

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IOPConvert = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{1F955FE3-890B-474C-A3A4-5E072D30CC4F}") IOPConvert  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
Soap.OPConvert.pas
Soap.OPConvert.hpp
Soap.OPConvert Soap.OPConvert

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。