API:Soap.SOAPAttachIntf.IMimeAttachmentHandler

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IMimeAttachmentHandler = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{6B742425-FE6A-4EC2-ACF9-4751AF4E0EF8}") IMimeAttachmentHandler  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
Soap.SOAPAttachIntf.pas
Soap.SOAPAttachIntf.hpp
Soap.SOAPAttachIntf Soap.SOAPAttachIntf

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。