API:System.RegularExpressionsCore.TPerlRegEx.MatchedOffset

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property MatchedOffset: Integer read GetMatchedOffset;

C++

__property int MatchedOffset = {read=GetMatchedOffset, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.RegularExpressionsCore.pas
System.RegularExpressionsCore.hpp
System.RegularExpressionsCore TPerlRegEx

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。