API:System.TimeSpan.TTimeSpan.TotalMilliseconds

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property TotalMilliseconds: Double read GetTotalMilliseconds;

C++

__property double TotalMilliseconds = {read=GetTotalMilliseconds};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.TimeSpan.pas
System.TimeSpan.hpp
System.TimeSpan TTimeSpan

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。