Data.Bind.Components.IScopeLocks

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IScopeLocks = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{174B9736-9D6B-46B6-9DD5-FE8A1B713C62}") IScopeLocks  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components Data.Bind.Components

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。