Data.Bind.Grid.TLinkGridColumnExpressionPair.Custom

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Custom: Boolean read FCustom;

C++

__property bool Custom = {read=FCustom};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Data.Bind.Grid.pas
Data.Bind.Grid.hpp
Data.Bind.Grid TLinkGridColumnExpressionPair

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。