Data.Cloud.AzureAPI.ISignedIdentifier

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

ISignedIdentifier = interface

C++

__interface ISignedIdentifier  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
Data.Cloud.AzureAPI.pas
Data.Cloud.AzureAPI.hpp
Data.Cloud.AzureAPI Data.Cloud.AzureAPI

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。