Data.DBXCommon.TDBXValueType.InvalidTypeAccess

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

class procedure InvalidTypeAccess(ExpectedDataType, DataType: TDBXType); static;

C++

static void __fastcall InvalidTypeAccess(int ExpectedDataType, int DataType);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
Data.DBXCommon.pas
Data.DBXCommon.hpp
Data.DBXCommon TDBXValueType

説明

InvalidTypeTDBXError 例外を発生させます。

InvalidTypeAccess は、InvalidType TDBXError 例外を発生させます。

関連項目