Data.DBXDelegate.TDBXDelegateConnection.GetProductName

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetProductName: string; override;

C++

virtual System::UnicodeString __fastcall GetProductName();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function protected
Data.DBXDelegate.pas
Data.DBXDelegate.hpp
Data.DBXDelegate TDBXDelegateConnection

説明

ProductName の取得メソッド。

Data.DBXDelegate.TDBXDelegateConnection.GetProductName は Data.DBXCommon.TDBXConnection.GetProductName を継承しています。以下の内容はすべて Data.DBXCommon.TDBXConnection.GetProductName を参照しています。


ProductName の取得メソッド。

関連項目