Data.DBXPlatform.TDSInvocationMetadata.Destroy

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

destructor Destroy; override;

C++

__fastcall virtual ~TDSInvocationMetadata();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
destructor public
Data.DBXPlatform.pas
Data.DBXPlatform.hpp
Data.DBXPlatform TDSInvocationMetadata

説明

TDSInvocationMetadata のインスタンスを破壊します。

Destroy は、TDSInvocationMetadata クラスのインスタンスを破壊します。

関連項目