Datasnap.DSTCPServerTransport.TDSTCPServerTransport.Start

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure Start; override;

C++

virtual void __fastcall Start();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
Datasnap.DSTCPServerTransport.pas
Datasnap.DSTCPServerTransport.hpp
Datasnap.DSTCPServerTransport TDSTCPServerTransport

説明

開始時にサーバーによって呼び出されます。

Start は、サーバーが開始されたときに、サーバーによって呼び出されます。

関連項目