DesignIntf.IDesignPersistent

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IDesignPersistent = interface(IDesignObject)

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{8858E03D-5B6A-427A-BFFC-4A9B8198FB13}") IDesignPersistent  : public IDesignObject

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
DesignIntf.pas
DesignIntf.hpp
DesignIntf DesignIntf

説明

デザイナが使用する永続オブジェクトを表します。


関連項目