FMX.Controls3D.IViewport3D.GetContext

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetContext: TContext3D;

C++

virtual Fmx::Types3d::TContext3D* __fastcall GetContext() = 0 ;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
FMX.Controls3D.pas
FMX.Controls3D.hpp
FMX.Controls3D IViewport3D

説明

メソッドは、Context プロパティを操作するための取得メソッドのプロトタイプです。

関連項目