FMX.DAE.Model.TDAEMesh.SubMeshes

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property SubMeshes: TGEMeshDynArray read FSubMeshes;

C++

__property Fmx::Import::TGEMeshDynArray SubMeshes = {read=FSubMeshes};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.DAE.Model.pas
FMX.DAE.Model.hpp
FMX.DAE.Model TDAEMesh


説明

現在の TDAEMesh を形成する TGEMesh オブジェクトの配列を取得します。

関連項目