FMX.DAE.Model.TDAEMeshDynArray

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

type TDAEMeshDynArray = array of TDAEMesh;

C++

typedef System::DynamicArray<TDAEMesh*> TDAEMeshDynArray;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
array
typedef
public
FMX.DAE.Model.pas
FMX.DAE.Model.hpp
FMX.DAE.Model FMX.DAE.Model

説明

TDAEMesh オブジェクトの動的に割り当てられた配列です。


関連項目