FMX.EditBox.TEditBoxModel.ValueRange

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property ValueRange: TValueRange read FValueRange;

C++

__property Fmx::Stdactns::TValueRange* ValueRange = {read=FValueRange};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.EditBox.pas
FMX.EditBox.hpp
FMX.EditBox TEditBoxModel


説明

TCustomEditBox.Value 値と、その TCustomEditBox.Min および TCustomEditBox.Max 境界へのアクセスを提供します。

関連項目