FMX.ListBox.TCustomListBox.TStringsChangeOpHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TStringsChangeOpHelper = record helper for TStringsChangeOp

C++

struct TStringsChangeOpHelper

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
class
public
FMX.ListBox.pas
FMX.ListBox.hpp
FMX.ListBox TCustomListBox


説明

内部使用用。TStringsChangeOpHelper は、スコープ付き列挙値、FMX.ListBox.TCustomListBox.TStringsChangeOp 型に対してフィールドを提供する、レコード ヘルパです。

関連項目