FMX.Objects.TPath

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Objects.TCustomPathFMX.Objects.TShapeFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTPath

Delphi

TPath = class(TCustomPath)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TPath : public TCustomPath

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Objects.pas
FMX.Objects.hpp
FMX.Objects FMX.Objects


説明

TPath では、接続された曲線や直線のグループを表す 2D パス形式の図形を定義します。

関連項目

コード例