FMX.ScrollBox.TCustomPresentedScrollBox.HScrollBar

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property HScrollBar: TScrollBar read GetHScrollBar;

C++

__property Fmx::Stdctrls::TScrollBar* HScrollBar = {read=GetHScrollBar};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.ScrollBox.pas
FMX.ScrollBox.hpp
FMX.ScrollBox TCustomPresentedScrollBox


説明

水平スクロールバー コンポーネントを返します。

HScrollBar はスタイル表示の場合のみ使用可能です。ネイティブ表示の場合、null/nil を返します。

関連項目