FMX.StdActns.TValueRangeAction.CreateValueRange

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function CreateValueRange: TCustomValueRange; override;

C++

virtual TCustomValueRange* __fastcall CreateValueRange();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function protected
FMX.StdActns.pas
FMX.StdActns.hpp
FMX.StdActns TValueRangeAction

説明


このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。