FMX.StdCtrls.TCustomSwitch.Model

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Model: TSwitchModel read GetModel;

C++

__property TSwitchModel* Model = {read=GetModel};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls TCustomSwitch


説明

このコントロールのデータ モデルです。

関連項目