FMX.Types.CustomTranslateProc

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

CustomTranslateProc: TCustomTranslateProc;

C++

extern DELPHI_PACKAGE TCustomTranslateProc CustomTranslateProc;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
variable public
FMX.Types.pas
FMX.Types.hpp
FMX.Types FMX.Types

説明

テキスト翻訳のために内部的に使用される TCustomTranslateProc 型の変数です。


関連項目