FMX.Types.TTextAlignHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TTextAlignHelper = record helper for TTextAlign

C++

struct TTextAlignHelper /* Helper for enum 'TTextAlign' */;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
class
public
FMX.Types.pas
FMX.Types.hpp
FMX.Types FMX.Types


説明

内部使用用。TTextAlignHelper は、スコープ付き列挙値、FMX.Types.TTextAlign 型に対してフィールドを提供する、レコード ヘルパです。

関連項目