FireDAC.Phys.IBWrapper.TIBDatabase.wal_num_commits

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property wal_num_commits: Integer index isc_info_wal_num_commits read GetDatabaseInfoInt;

C++

__property int wal_num_commits = {read=GetDatabaseInfoInt, index=50, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Phys.IBWrapper.pas
FireDAC.Phys.IBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.IBWrapper TIBDatabase

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。