FireDAC.Phys.IBWrapper.TIBLib.Fisc_commit_transaction

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

Fisc_commit_transaction: Tisc_commit_transaction;

C++

Firedac::Phys::Ibcli::Tisc_commit_transaction Fisc_commit_transaction;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
FireDAC.Phys.IBWrapper.pas
FireDAC.Phys.IBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.IBWrapper TIBLib

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。