FireDAC.Phys.IBWrapper.TIBLib.Fisc_put_segment

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

Fisc_put_segment: Tisc_put_segment;

C++

Firedac::Phys::Ibcli::Tisc_put_segment Fisc_put_segment;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
FireDAC.Phys.IBWrapper.pas
FireDAC.Phys.IBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.IBWrapper TIBLib

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。