FireDAC.Phys.MongoDBWrapper.TMongoDocument.BeginArray

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function BeginArray(const AKey: String): TMongoDocument;

C++

TMongoDocument* __fastcall BeginArray(const System::UnicodeString AKey);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
FireDAC.Phys.MongoDBWrapper.pas
FireDAC.Phys.MongoDBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.MongoDBWrapper TMongoDocument


説明

ネスト配列を新しく開き、このオブジェクトの参照を返します。

メモ: 親配列の場合、AKey の値は無視されます。

明確になるよう以下に例を挙げます。

Delphi の場合:
var
 oDoc: TMongoDocument;
// ....
 oDoc := FEnv.NewDoc;
 oDoc
  .BeginArray('colors')
   .Add('0', 'black')
   .Add('1', 'white')
   .Add('2', 'blue')
   .Add('3', 'red')
  .EndArray
  .Add('size', 'XL');
C++Builder の場合:
TMongoEnv *EnvObj;
// ....
TMongoDocument *oDoc = EnvObj->NewDoc();
 oDoc
   ->BeginArray("colors")
     ->Add("0", System::UnicodeString("black"))
     ->Add("1", System::UnicodeString("white"))
     ->Add("2", System::UnicodeString("blue"))
     ->Add("3", System::UnicodeString("red"))
   ->EndArray()
   ->Add("size", System::UnicodeString("XL"));

関連項目