FireDAC.Phys.PGWrapper.TPgEnv.Lib

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Lib: TPgLib read FLib;

C++

__property TPgLib* Lib = {read=FLib};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Phys.PGWrapper.pas
FireDAC.Phys.PGWrapper.hpp
FireDAC.Phys.PGWrapper TPgEnv

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。