IBX.IBSubscription.TIBSubscriptions.Add

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function Add(SubscriptionName : string) : TIBSubscriptionItem;

C++

TIBSubscriptionItem* __fastcall Add(System::UnicodeString SubscriptionName);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
IBX.IBSubscription.pas
IBX.IBSubscription.hpp
IBX.IBSubscription TIBSubscriptions


説明

SubscriptionName パラメータで指定された名前の新しい IBSubscriptionItem を追加します。

TIBSubscriptions.Add では、IBSubscriptionItem を呼び出し元に返します。

関連項目