REST.JsonReflect.TStringListInterceptor

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

REST.JsonReflect.TJSONInterceptorSystem.TObjectTStringListInterceptor

Delphi

TStringListInterceptor = class(TJSONInterceptor)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TStringListInterceptor : public TJSONInterceptor

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
REST.JsonReflect.pas
REST.JsonReflect.hpp
REST.JsonReflect REST.JsonReflect

説明


このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。