Soap.WSDLBind.IWSDLDocument.GetDefinition

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetDefinition: IDefinition;

C++

virtual _di_IDefinition __fastcall GetDefinition() = 0 ;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
Soap.WSDLBind.pas
Soap.WSDLBind.hpp
Soap.WSDLBind IWSDLDocument

説明

Definition プロパティの値を返します。

GetDefinition メソッドは,Definition プロパティの読み出しアクセスメソッドです。

関連項目