System.Sensors.TCustomMotionSensor.Destroy

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

C++

/* TCustomSensor.Destroy */ inline __fastcall virtual ~TCustomMotionSensor() { }

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
destructor public System.Sensors.hpp System.Sensors TCustomMotionSensor


説明

Destroys は、TCustomMotionSensor のインスタンスを破壊します。

関連項目