Vcl.ExtCtrls.TCanResizeEvent

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

C++

typedef TSplitterCanResizeEvent TCanResizeEvent;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
typedef public Vcl.ExtCtrls.hpp Vcl.ExtCtrls Vcl.ExtCtrls

説明

TCanResizeEvent は、TSpitterCanResizeEvent のエイリアスです。


TCanResizeEvent は、スプリッタの Vcl.ExtCtrls.TSplitter.OnCanResize イベント ハンドラの型です。

関連項目