BM_Property Description Page

From TeamServer ER/Studio
Jump to: navigation, search

Go Up to ER Object Description

ER Object description pages for the BM_Property ER object type provide the following information:

 • Description
 • Notes
 • Link's Source, links to the ER object page of the ER object which is the source of the link
 • Link's Target, links to the ER object page of the ER object which is the target of the link.
 • Usage (CRUD), links to BM_Usage description page

You may access this ER object description page from the Model Explorer, the BM_Assignment description page and the BM_Process description page.

ER Object Hierarchy

The header of the page shows the hierarchy to the current ER object. ER Objects of the BM_Property ER object type may appear in any of the following hierarchies:

 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Assignment > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Association > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Diagram > BM_BusinessEntity > BM_Link > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Event > BM_Association > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Gateway > BM_Association > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Task > BM_Association > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Project > BM_Model > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_PDiagram > BM_Process > BM_Property
 • BM_Workspace > BM_Project > BM_Model > BM_Diagram > BM_BusinessEntity > BM_Link > BM_Model > BM_PDiagram > BM_Process > BM_Property