FireDAC.Phys.IBWrapper.TIBEnv.Lib

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Lib: TIBLib read FLib;

C++

__property TIBLib* Lib = {read=FLib};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Phys.IBWrapper.pas
FireDAC.Phys.IBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.IBWrapper TIBEnv

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。