Vcl.Direct2D.TDirect2DCanvas.GetPen

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetPen: TDirect2DPen;

C++

TDirect2DPen* __fastcall GetPen();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function protected
Vcl.Direct2D.pas
Vcl.Direct2D.hpp
Vcl.Direct2D TDirect2DCanvas

説明

GetPen は、Pen プロパティの取得アクセサ メソッドです。

GetPenPen プロパティの値を読み取るたびに実行されます。

関連項目